top of page

Spoor 2 re-integratie

Ben je langdurig niet in staat om je werk uit te voeren en zijn er geen passende mogelijkheden binnen de organisatie van je huidige werkgever? Of heeft het eerste ziektejaar nog geen oplossing gebracht? Dan komt re-integratie 2e spoor in beeld. De bedrijfsarts of arbeidskundige legt deze bevinding op zijn vroegst in de 8e week of uiterlijk in de 52ste week van je arbeidsongeschiktheid vast in een verklaring.

 

Re-integratie 2e spoor is gericht op werkhervatting buiten de eigen organisatie. Re-integratie 2e spoor volgt uit de Wet Verbetering Poortwachter

  • Facebook
wood-working-2385634__480 (2).jpg
bottom of page